Objednávka


Základní údaje:

Jméno: Příjmení:
E-mail: Telefon:

Adresa:

Ulice: Obec:
PSČ:
 

Popis zakázky:

Požaduji:
Další informace:
 

Informace

 1. Zavazujeme se, že poskytnuté adresné údaje nebudou sděleny žádné třetí osobě
 2. Vámi sdělené údaje, zejména rozměrové, nám slouží pouze pro hrubou orientaci, abychom si dokázali udělat předběžný odhad a závěry jaké budou (-e):
  • nároky spotřebu materiálu
  • nejvhodnější a nejefektivnější způsob provedení
  • technická náročnost
  • výběr nejvhodnějšího technologického postupu
  • čas na přípravné práce
  • čas na vlastní práci
  • předběžná ekonomická náročnost možných řešení
 3. Poskytnuté údaje nezakládají žádné právní nároky, kterékoliv ze stran.
 4. Veškeré cenové relace a možný návrh řešení budou konzultovány při osobním jednání nebo prohlídce objektu, který je předmětem díla.
 5. Nabídku možného řešení a kalkulaci ceny, resp. finanční náročnost zvoleného řešení, sdělíme v nejkratším možném čase, resp po dohodě se zájemcem o naše služby.